ЩОДО ОХОРОНИ АВТОРСЬКИХ ПРАВ

  Євгенія Руцька (Харків, Україна) |    Download article

Актуальність теми. На сьогоднішній день в Україні надзвичайно важливим питанням є охорона та захист авторського права. Авторське право як підгалузь галузі права інтелектуальної власності розвивається високими темпами. Важливим фактором є створення та початок функціонування Вищого суду з питань інтелектуальної власності. По-перше, це пов’язано з тим, що питанню захисту інтелектуальної власності за тривалий час незалежності не було надано достатньої уваги, по-друге, з розвитком технологій в рази збільшились випадки посягання та порушення права інтелектуальної власності, в більшості випадків, саме авторського права, а приймаючи до уваги, що новації складають вагому частину людського життя, новітні технології практично стають вигідним товаром. Варто зазначити, що окремим аспектам охорони та захисту авторських прав присвячені концепції таких відомих науковців, як О. А. Підопригори, О.Д. Святоцькогота інших.