ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ЯК ОБ’ЄКТУ АВТОРСЬКОГО ПРАВА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ АВТОРСЬКИХ ПРАВ НА ПЕРЕКЛАД ІНОЗЕМНИХ ТВОРІВ В УКРАЇНІ

  Владислав Гунько (Харків, Україна) |    Download article

Зародження перекладацької діяльності бере корні в глубокій давнині, коли перші представники Homo sapiens почали контактувати з неандертальцями та іншими видами на території Близького Сходу. Саме в період розповсюдження ареалу проживання нашого виду та зародження перших цивілізацій, а з ними і торгівельних, економічних та політичних відносин можна віднести появу перекладачів – професіоналів.