СУЧАСНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ КРИМІНАЛІСТИКИ

  Анастасія Метіль, Катерина Барбан (Ізмаїл, Україна) |    Download article

Сучасний стан розвитку криміналістики та судової експертизи, безсумнівно, є надзвичайно важливим гарантом у контексті забезпечення захисту конституційних прав, свобод та законних інтересів людини та громадянина, суспільства та держави в цілому від усіх загроз, небезпек та різних злочинних дій. Сьогодні питання розвитку криміналістики є актуальним, теоретично та практично значимим, оскільки на сьогоднішній день для нашого суспільства залишається невирішеним ряд важливих питань, щодо існування людини, держави та суспільства в цілому, які потребують переосмислення в контексті триваючої слідчої, детективної та судової реформ, наявності новітніх наукових знань у галузі криміналістики, експертних методів, створення демократичних правових інститутів, спрямованих на забезпечення природної інтеграції України не лише з європейською спільнотою, а й з державними інституціями Європейського Союзу.