ВЗАЄМОДІЯ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ З ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ СПРОМОЖНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У СФЕРІ НАДАННЯ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ

  Анастасія Ібрагімова (Миколаїв, Україна) |    Download article

Постановка проблеми. Одним із важливих етапів у процесі побудови спроможних територіальних громад є систематизація та впорядкування системи надання публічних послуг населенню місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. Адже на сьогоднішній день ми маємо непрозору схему делегованих та власних повноважень органів місцевого самоврядування, які призводять до компетенційних спорів між органами місцевого самоврядування й органами виконавчої влади, що є наслідком несвоєчасного та неякісного надання публічних послуг громадянам.