ПРЕВЕНТИВНА РЕАБІЛІТАЦІЯ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

  Сергій Іващенко (Київ, Україна) |    Download article

Державна система освіти в нашій країні призначена для забезпечення якісної підготовки фахівців різних профілів, які були б спроможними під час їх професійної діяльності виконувати виробничі завдання з достатньо високим рівнем ефективності та надійності. Вчені, діяльність яких пов’язана з проблемами освіти і науки, приділяють велику увагу питанням обґрунтування і розробки програм підготовки спеціалістів, основаних на інноваційних технологіях.