РОЗВИТОК «НОВОГО» СТУДЕНТСТВА У 20-30 РР. ХХ СТ. В УРСР

  Тетяна Вознюк (Київ, Україна)  |    Download article

У 1920-30рр. XX ст. закладався фундамент побудови нового радянського суспільства, змінювалося життя всіх верств і всіх вікових груп населення країни, в тому числі і однієї з найбільш активних верств – студентської молоді. Саме студентство багато в чому визначило подальший розвиток країни.