РЕФОРМА ВИЩОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ШКОЛИВ УКРАЇНІ У 20 -30РР ХХ СТ.

  Тетяна Вознюк (Київ, Україна)  |    Download article

Початок XX століття - це складний і суперечливий період. Його сутність полягала в постійному ускладненні соціально-економічної, політичної та військово-революційної повсякденності.