Історико-філософськІ аспекти проблеми толерантності

  Дмитро Усов, Юлія Ярчук (Черкаси, Україна) |    Download article

Важливі питання співжиття, співіснування, діалогічних стосунків, справжнього порозуміння, визнання Іншого в розвитку світової філософської думки завжди поставали як проблемні вузли, що визначали цивілізаційну стратегію виживання людства.