ПУНКТУАЦІЙНІ ПОМИЛКИ НА РІВНІ ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ В ГАЗЕТІ «ДЕНЬ»

  Тетяна Швирид (Луцьк, Україна) |    Download article

Мовна культура періодичних видань – один із показників рівня видавничої справи в державі. Важливу роль у досягненні високого рівня грамотності відіграє правильне вживання розділових знаків, які відображають структуру речення, підкреслюють основні елементи змісту, вказують на особливості інтонування фрази тощо. Оскільки речення – засіб формування і вираження думок і почуттів, його правильне пунктуаційне оформлення має безпосередній вплив на мисленнєво-мовленнєві процеси людини. У сучасному медіапросторі пунктуаційні анормативи надзвичайно поширені, зокрема на рівні простого речення. Це свідчить про те, що проблема, пов’язана з розділовими знаками, існує і її потрібно позбуватися. Вагомим надбанням у цьому напрямку стали праці Т. Г. Бондаренко [1] та А. Ф. Ломізова [2]. Останній подав таку класифікацію пунктуаційних помилок: а) відсутність потрібного розділового знака; б) зайвий розділовий знак; в) уживання не того розділового знака, який необхідний у конкретному випадку [2, с. 15].