ВИДИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ ЗБІООРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ В УМОВАХ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

  Юлія Ліцман, Ольга Швець, Наталія Осьмук (Суми, Україна) |    Download article

Впровадження технологій дистанційного навчання для дистанційної форми та змішаної форм навчання є трендом освітнього процесу [1]. А в умовах пандемії завдання щодо застосування вказаних технологій у навчальному процесі набуло особливої актуальності. Специфіка організації навчальної діяльності за дистанційною формою потребує розробки спеціальних видів навчальних завдань. У статті ми проаналізуємо приклади застосування таких навчальних завдань у процесі дистанційного опанування студентами біоорганічної хімії.