ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС ЯК ОСНОВА УСПІШНОЇ АДАПТАЦІЇ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ СТРОКОВОЇ СЛУЖБИ

  Оксана Міхеєва, Артем Гніцов ( Київ, Україна) |    Download article

Виховання – це процес цілеспрямованого, систематичного, і організованого педагогічного впливу на свідомість, почуття, волю солдат з метою формування у них наукового світогляду, гуманістичних ідеалів, норм і відносин, високих морально-бойових, професійних та психологічних якостей, естетичного відношення до дійсності, розвитку і вдосконалення фізичних сил і якостей.