ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ, ПРИНЦИПИ ТА ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ВЗАЄМОДІЇ СЛІДЧОГО З ОПЕРАТИВНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ

  Марина Кулик (Київ, Україна) |    Download article

Організація взаємодії слідчого з оперативними підрозділами у кримінальному провадженні потребує постійного удосконалення і вважається одним із напрямів підвищення ефективності виконання завдань щодо захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників провадження, швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден не винуватий не був обвинувачений або засуджений. Вирішальне значення у виконанні завдань кримінального провадження має комплексне використання всіх дієвих сил і засобів для ефективного розслідування кримінальних правопорушень, що потребує тісної взаємодії слідчого з оперативними підрозділами.