AKADEMIK LITSEY VA KASB-HUNAR KOLLEJLARIDA “TEKISLIKDA SIMMETRIYA” MAVZUSINI O’RGANISH HAQIDA

  Dilnoza Mo’ydinova (Фергана, Узбекистан) |    Download article

I. Nuqtaga nisbatan simmetriya Bizga biror tekislik berilgan bo’lsin. – shu tekislikdagi biror tayin nuqta va - tekislikning ixtiyoriy nuqtasi bo’lsin. kesmani to’g’ri chiziq sifatida davom ettirib , bu to’g’ri chiziqda shunday nuqtani olaylikki, bunda tenglik o’rinli bo’lsin. nuqta nuqtaning O nuqtaga nisbatan simmetrik nuqtasi deyiladi. Tekislikdagi barcha nuqtalarni unda berilgan biror tayin nuqtaga nisbatan simmetrik ko’chirish mumkin. Quyidagi holatlarni ko’rib chiqaylik: 1. Nuqtani nuqtaga nisbatan simmetrik ko’chirish. koordinatalar sistemasida biror nuqtani nuqtaga nisbatan simmetrik ko’chirganda qanday nuqta hosil bo’lishi haqida o’ylab ko’raylik. Berilgan va nuqtalarni 1-rasmda tasvirlangandek joylashtirib, shu nuqtalardan o’tuvchi to’g’ri chiziqni hosil qilaylik.