ZARAFSHON DARYOSINING “NAVOIYAZOT” QUYI QISMINING IFLOSLANTIRUVCHI MODDALARNING MIQDORIY TAHLILI (2011 YIL UCHUN)

  Фаррух Мурадов, Муҳаммадсолиҳ Турсунов (Самарканд, Узбекистан) |    Download article

Sanoat korxonalari har xil moddalarninig doimo oshiriladigan katta miqdorini suvga chiqarib yubormoqdalar. Ularning har birini alohida qarab chiqish gumon. Shuning uchun zararli belgilarni kamaytirish (ZBK) dagi moddalarning bittasi uchun ifloslanishning gidrokimyoviy xarakter sifatining umumlashtirilganligi bo’yicha integral bahoni kiritish oldindan ruxsat etilgan miqdor(REM) ulushi hisoblanadi. ZBK dan foydalanish ko’pdan–ko’p qiymatlar miqdorining yuzlab moddalarni bir necha kattaliklar bilan almashtirish imkonini beradi. Suv sifati integral baholarining izohlangan mohiyati. Uning asosida “oqova suvni to’plash uchun suv obyektlaridan foydalanish balansi” metodi yotadi. Hamma moddalar baliqchilik va zarar ko’rsatkichlarining zaharli mantiqiy yo’nalishlari bo’yicha birlashtirilgan guruhlarga taqsimlanadi.