ЩОДО ПИТАННЯ ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНИХ ЗАХОДІВ ЩОДО ЗЛОЧИНІВ У МИТНІЙ СФЕРІ

  Ніна Рогатинська (Тернопіль, Україна) |    Download article

Актуальність пошуку науково обґрунтованих підходів щодо попередження та виявлення митних злочинів у зовнішньоекономічній сфері посилюється через активну участь України в глобалізаційних процесах, її прагнення інтегруватися в світовий економічний простір. Адже сьогодні, на жаль, в бюджет країни за найскромнішими підрахунками не доходить від 30 до 50% митних платежів і податків, а «...за окремими видами імпортних товарів, що реалізуються на ринку України, близько 40-60% - це товари тіньового сектора економіки. При цьому в високо розвинутих європейських країнах ця цифра коливається в межах від 7 до 15%.