ЗАПОЗИЧАННЯ АНГЛІЦИЗМІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

  Наталія Попова (Харків, Україна) |    Download article

У зв’язку з безпрецедентним зростанням кількості англомовних запозичень у сучасну українську мову, природно, постає питання про можливість керованості цим процесом. З огляду на це мовознавці привертають увагу до питань культури мовлення, та організованого цілеспрямованого регулювання новітніх номінативних процесів. Ці проблеми відбиті в багатьох сучасних публікаціях, наприклад, О.Пономаріва, Т.Кияка, А.Наумовця та ін. [4, с. 239; 2, с. 161; 3,с.19 – 20.]. У цьому аспекті привертає увагу досвід європейських країн щодо збереження мовної оригінальності зокрема Франції і Польщі де цілеспрямовано ведуть боротьбу з експансією англомовного впливу й засиллям англіцизмів у засобах масової інформації та термінологіях і паралельно намагаються розвивати власномовну наукову термінологію. Класичним прикладом є заборона міністерства використовувати у французьких офіційних державних документах деякі англійські екологічні, фінансові комп’ютерні терміни, зокрема варваризму-англіцизму “e-mail”, якому відповідає застосовувана власне французька номінація “courierelectronique” (у перекладі з французької на українську означає “електронна пошта”).