ПРОБЛЕМА МЕДІАГРАМОТНОСТІ ЯК ОСНОВНА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ МИСТЕЦЬКИХ ДИСЦИПЛІН

  Ольга Верховенко (Київ, Україна) |    Download article

Доцільність упровадження медіаосвіти в навчально-виховний процес уже є беззаперечною, оскільки вона обумовлена об’єктивним існуванням соціального медіакультурного феномена – медіареальності, яка становить вагому частину загального обсягу сучасного інформаційного простору.