ВИРОБНИЦТВО, ЗБЕРІГАННЯ, ВИКОРИСТАННЯ Й ПРОДАЖ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ЕНЕРГІЇ

  Денис Жуков (Київ, Україна) |    Download article

Викладення основного матеріалу. Відповідно до Міжнародного енергетичного агентства (2006) світове населення, що збільшується, поряд з економічним ростом країн, що розвиваються буде сприяти підвищенню споживанню енергії приблизно в 1,5 рази в 2030 році щодо його поточного рівня. Ціна «зеленої» поновлюваної енергетики зменшується швидко через доступні нові технології, а також через економію за рахунок підвищення рівня энергоэфективності. Наприклад, в 2006 році досягнення паритету фотогальванічних джерел у розподільній мережі прогнозувалося в 2016 – 2020 році. Проте, через швидке зменшення вартості, (обґрунтованої збільшенням на 30% установленій потужності щороку) більш свіжі розрахункипрогнозують, що паритет у розподільній мережі буде досягнуто в 2015 році [1].