ВІМ МОДЕЛЮВАННЯ В БУДІВНИЦТВІ

  Рябко Олена Василівна м.Костянтинівка |    Download article

Постійне зростання складності наукоємності продукції призводить до виникнення нових питань в різних сферах людської діяльності. Проблемами, що виникли в умовах даної тенденції в галузі проектування об’єктів будівництва є застаріле «креслярське» мислення проектувальників, яке в своїй більшості механізоване та потребує великої трудомісткості та людського ресурсу в тому числі при контролі на протязі робочого циклу об’єкта будівництва. Відповідальність за прийняті рішення в процесі проектування робочого циклу об’єкта будівництва перекладається на професійний досвід спеціаліста та в більшості випадків не завжди є оптимальним.