ПСИХОЛОГІЧНА ВЗАЄМОДІЯ З РЕСПОНДЕНТОМ ЯК АСПЕКТ РОБОТИ ТЕЛЕЖУРНАЛІСТА

  Олена Павленко (Черкаси, Україна) |    Download article

У добу активної технічної революції різні ЗМІ, серед яких і телебачення, стають невід’ємною частиною нашого повсякденного життя. Відтак, принципи та стандарти, а також продукт, який транслюють медіа, стають визначальними в формуванні світогляду частини українського населення. Телебачення за період існування розвинулося від простого озвучування новин до сучасних найскладніших телевізійних форматів з використанням найновіших досягнень комп’ютерної графіки та супутникових телемостів. Відтак воно стало потужним інструментом залучення людини до суспільного життя, адже може охопити найбільшу частину соціуму. Це відбувається передусім завдяки його можливостям, що зумовлюють специфіку телебачення як засобу створення й каналу транслювання повідомлення.