ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ОБДАРОВАНОЇ ДИТИНИ

  Наталія Павлухіна (Ізмаїл, Україна) |    Download article

Сучасна динаміка розвитку суспільства та економічні зміни актуалізують питання розвитку нестандартно мислячих людей. Важливим завданням сучасного освітнього процесу постає виявлення і розвиток обдарованих дітей. Проблема супроводу, підтримки і розвитку обдарованих дітей викликала інтерес як з боку науки, так і з боку психолого-педагогічної практики. В вітчизняному науковому полі досліджень обдарованості існує більше 30 концепцій, які є результатом глибоких теоретичних досліджень та практичного досвіду роботи психологів з обдарованими дітьми та підлітками (Д. Богоявленська, В. Дружинін, Н. Лейтес, М. Холодна, В. Шадріков).