ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ІНФРАСТРУКТУРА: ВИДИ ТА СПОСОБИ КЛАСИФІКАЦІЇ

  Ігор Парфьонов (Одеса, Україна) |    Download article

Серед пріоритетних напрямків стратегічного розвитку держави домінуючою складовою визначено інформатизацію економіки, розвиток телекомунікацій, підвищення ефективності транспортної інфраструктури, удосконалення соціальної та екологічної інфраструктури, тобто ті фактори, які безпосередньо впливають на активізацію всього ресурсного потенціалу регіону. В даний час в рамках регіональної політики держави існує потреба та можливість розпочати діяльність для створення стійких інституційних та інфраструктурних фундаментів стимуляції розвитку регіонів України. На думку вчених з Інституту Реформ, які розробили структуру і розрахували значення рейтингів інвестиційної привабливості регіонів України, рівень розвитку інфраструктури є ключовим чинником успішного економічного зростання. Частки ринкової та фінансової інфраструктури, за їхніми розрахунками, у формуванні кінцевого значення узагальнювального рейтингового балу інвестиційної привабливості складають 25% [9].