ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ В СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

  Катерина Козляр (Одеса, Україна) |    Download article

В Україні у результаті комплексних економічних перетворень, що нині відбуваються, створюються нові, впроваджуються існуючі моделі та механізми побудови сучасних економічних відносин як в державі, так і на підприємстві. Відповідно будь-який підприємець розуміє, що для подальшої прибуткової діяльності, насамперед, необхідно досконало управляти виробничо-господарською діяльністю, важливе місце при цьому належить проектному управлінню. Крім фінансових ресурсів, які є необхідними для виходу зі скрутного становища, дуже важливим є те, яким чином ці ресурси будуть використовуватись. Саме для ефективного та цільового використання грошових коштів та інших ресурсів був створений проектний підхід до управління організацією, і в свою чергу проектний менеджмент.