РОЛЬ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ

  Нінель Мінчак (Дрогобич, Україна) |    Download article

У сучасних умовах забезпечення підприємства високоякісною робочою силою є вирішальним чинником конкурентоспроможності будь-якого підприємства на ринку, тому керівники всіх рівнів управління повинні, застосовуючи кадрові технології, вміти забезпечувати підприємства висококваліфікованим персоналом з високою мотивацією до праці, створювати умови для його всебічного розвитку та реалізації здібностей на користь підприємства та кожного працівника. Знання основ теорії та володіння практичними навичками у галузі управління персоналом усіх рівнів та сфер діяльності підприємств, що функціонують у сфері економіки, є особливо важливим.