ІНЖИНІРИНГОВИЙ СУПРОВІД БУДІВЕЛЬНИХ ПРОЕКТІВ - ШЛЯХ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ БУДІВНИЦТВА

  Ірина Хараїм (Київ,Україна) |    Download article

Будівельна галузь України має суттєвий потенціал для активного розвитку. Специфічні особливості національного ринку надання будівельних послуг полягають у перерозподілі цільових ринків збуту між ключовими гравцями-підприємствами, що знижує показники ринкової конкуренції. Працюючи у рамках певної області, регіону, території будівельні підприємства не мають потреби для виходу на зовнішні ринки. Така ситуація суттєво гальмує розвиток будівельної галузі в цілому, її вихід на європейські ринки та запровадження європейських стандартів на національному ринку.