СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ЯК РЕЗУЛЬТАТ ВПРОВАДЖЕННЯ ДЕМОКРАТИЧНИХ ПРИНЦИПІВ ШЛЯХОМ РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СФЕРИ УПРАВЛІННЯ

  Богдан Костін (Харків, Україна) |    Download article

На даний час питання впровадження демократичних принципів в Україні, її форм та методів реалізації демократичного політичного режиму є провідним, адже українська влада, опираючись на правові засади, реформує систему судових та правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування, відроджує правову культуру населення та бореться з проявами правового нігілізму в складних економічних умовах та нестабільній політичній ситуації. Тому, молодому поколінню, а особливо студентам – правникам, на яких покладається обов’язок розбудови сучасної, правової, демократичної держави європейського рівня, необхідно знати проблеми, що виникають в процесі державотворення, з метою ефективного їх вирішення, тому, обрану тему вважаю актуальною на теперішній час.