МОДЕЛЮВАНЯ ЕЛЕМЕНІВ МЕХАТРОННОГО КОМПЛЕКСУ «ДРОБАРКА-КУЛЬОВИЙ МЛИН»

  Олександр Мейта (Київ, Україна) |    Download article

Вступ. Дроблення і подрібнювання твердих продуктів належать до механічних процесів, для яких закономірності перебігу визначаються як зовнішніми впливами, так і властивостями самого середовища. Якість процесу визначає його енергоємність і кількісно-якісні показники вихідного продукту. Для роботи автоматизованої системи керування технологічним процесом необхідне математичне забезпечення, яке адекватно описує процеси та роботу окремих видів обладнання, що використовуються в них.