АНАЛІЗ ФАКТОРІВ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ ДРОБИЛЬНО-ПОМОЛЬНИХ АГРЕГАТІВ

  Олександр Мейта (Київ, Україна) |    Download article

У процесі руйнування гірських порід в агрегатах подрібнення, відповідно до роботам Перова В.А. та Андрєєва Є.Є. [1] енергія, що підводиться до робочих поверхонь дробарки або млина, витрачається на пружну і пластичну деформацію зерен дробленого матеріалу і робочих поверхонь машин, зміну структури матеріалу, механохімічної реакції, надання кінетичної енергії уламкам зерен, тертя зерен між собою і поверхнею руйнування, зношування робочих поверхонь машини, звукові коливання та інше. В реальних умовах дроблення і подрібнення проходить безперервно і одночасно машина впливає не на одне зерно, а на їх масу, отже, умови масового подрібнення можуть відрізняються від руйнування поодинокого зерна. Тому перенесення закономірностей, встановлених для одного зерна на масове руйнування повинно здійснюватися з урахуванням статистичних закономірностей. Інші автори розглядають ці ж питання, але акцентуючи свою увагу на фізиці і механіці процесів руйнування [2]. Ці та багато інших робіт спираються на закони дроблення, які визначають залежність між витрачається енергією і розміром продукту, одержуваного в результаті подрібнення.