ЖАНРОВА СПЕЦИФІКА ОНЛАЙНОВОГО ПРОБЛЕМНОГО НАРИСУ

  Олена Надточій (Черкаси, Україна)  |    Download article

На початку XXI ст. активний розвиток комп’ютерних мереж дав поштовх до розширення засобів комунікації, а відтак інтернет стає універсальним засобом масової інформації. Стрімкий розвиток комунікаційних технологій спричинив активний розвиток онлайнової журналістики, яка інтенсивно освоює комунікативний простір.