ВПЛИВ ПЕСТИЦИДІВ НА ЗАГАЛЬНИЙ СТАН ҐРУНТІВ

  Оксана Пальчик, Вікторія Наседкіна (Харків, Україна) |    Download article

Збільшення антропогенного навантаження на довкілля призводить до накопичення забруднюючих речовин в усіх природних комплексах. Особлива проблема виникає у разі забруднення ґрунтів [2, c. 262]. Ґрунтовий покрив є одним із основних компонентів довкілля, що виконує життєво важливі біосферні функції. Ґрунти беруть участь у процесі регулювання якості поверхневих і підземних вод, складу атмосферного повітря, є середовищем існування більшості живих організмів на поверхні суходолу, забезпечують сприятливе середовище для людини та виробництва сільськогосподарської продукції. Ґрунтовий покрив України на 60% складається з чорноземів – унікальних за своєю будовою, властивостями і потенційною родючістю. Їм властивий глибокий гумусований шар, добре виражена зерниста структура, майже ідеальна щільність будови, достатній і помірний запас поживних речовин. На жаль, такі зразкові об’єкти збереглися лише у цілинних умовах. Виявилося, що найкращий у світі чорнозем («царьпочв», за В.В.Докучаєвим) дуже вразливий до антропогенного втручання і під дією антропогенних чинників може швидко деградувати.