ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНИХ ГОРИЗОНТАЛЬНИХ РУХІВ В ЗОНІ ОАШСЬКОГО ГЛИБИННОГО РОЗЛОМУ ТА СЕЙСМІЧНА АКТИВНІСТЬ РЕГІОНУ

  Василь Ігнатишин (Львів, Україна) Тібор Іжак, (Берегово, Україна) Адальберт Ігнатишин, Моніка Ігнатишин (Львів, Україна) |    Download article

ВСТУП. Актуальність вивчення параметрів сучасних горизонтальних рухів в Закарпатському внутрішньому прогині пояснюється підвищенням сейсмічності Закарпаття та територій суміжних із ним[1-4]. Дослідження геодинамічного стану на території Закарпаття відмітили особливості сейсмотектонічних процесів регіону: відчутні місцеві землетруси проходили в інтервалах інтенсивних рухів кори. Результати отримані на пунктах деформометричних спостережень в Закарпатті, на даний час деформації вимірюють на Режимній геофізичній станції ,,Берегове,, та Пункті деформографічних спостережень ,,Королеве,, Відділу сейсмічності Карпатського регіону Інституту геофізики ім..С.І. Субботіна НАН України, горизонтальними деформографами.