СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОПИТУВАННЯ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЗАДОВОЛЕННОСТІ НАСЕЛЕННЯ ПОСЛУГАМИ ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ

  Владислав Івахнік, Владислав Івахнік (Харків, Україна) |    Download article

учасні соціологічні дослідження спираються на ряд методів, які і визначають подальший хід дослідження та неодмінно впливають на його результати. Проводячи збір інформації, необхідно визначити заздалегідь, яким методом користуватися. У соціології виділяють такі способи збору даних: опитування, аналіз документів, спостереження, експеримент.