ХАЛЫҚ МЕДИЦИНАСЫНДАҒЫ СЫНЫҚШЫЛЫҚ

  Айгүл Сейлбекова (Қазақстан, Астана қаласы) |    Download article

Аннотация : Халық медициасы – этнографиялық құбылыс. Халық медицинасы және халық емшісі - өз ортасына, өз заманына сай келетін табиғи орта, тіршілік туралы ұғымдармен үйлесетін және оны жүзеге асыратын адам. Әр халықтың өзіндік этномәдени ерекшеліктеріне қарай, олардың да өзіндік емдеу тәсілдері қалыптасады. Сондай ерекшелік құбылыстар қазақ халқындағы халықтық медицинада да орын алады. Народная медицина - это этнографический феномен. Народный целитель –это человек , который находится в гормоний с окружающими людьми, природными понятиями и явлениями.В зависимости от своихэтнокультурных особенностей у каждой наций есть свои варианты лечения. Подобные явления встречаются в народной медицине казахского этноса.