ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ МАЛОЗНАЧНОСТІ ДІЯННЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ ЗАКОНІ УКРАЇНИ

  Данило Турбін (Маріуполь, Україна) |    Download article

Згідно кримінального законодавства не є злочином дія або бездіяльність, яка хоча формально і містить ознаки будь-якого діяння, передбаченого Кримінальним кодексом але через малозначність не становить суспільної небезпеки, тобто не заподіяла і не могла заподіяти істотної шкоди фізичній чи юридичній особі, суспільству або державі [1]. Але кримінальне законодавство не надає визначення межі малозначності діяння. Саме цій проблемі і присвячена ця стаття.