ПОНЯТТЯ ТА ФОРМИ ВЛАСНОСТІ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

  Ольга Сусла (Харків, Україна) |    Download article

Згідно з чинним законодавством право власності – це право особи на річ (майно), яке вона реалізує відповідно до законодавства за власною волею та незалежно від згоди інших осіб. Право власності – одне з гарантованих державою прав. Проблеми права власності досліджуються багатьма українськими та зарубіжними вченими в їх наукових працях. Зокрема, теоретичні основи цієї проблеми розглядали: А.І. Антонюк, В.П. Грибанова, В.В. Бутнева, А.В. Венедиктова, Ю.С. Гамбарова, Д.М. Генкіна, К.О. Гориславський, В.В. Галунько, О.В. Дзера, А.В. Коновалов, І.В. Підопригора, І.О. Покровський, Р.М. Сидельников, Є.А. Суханов та ін.