ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ

  Ярослав Каперович (Харків, Україна) |    Download article

Захист прав інтелектуальної власності є однією з основ сучасного суспільства. На жаль, серед проблем України постає питання захисту прав інтелектуальної власності. Наразі емпіричні дані свідчать про те, що переваги від посилення захисту інтелектуальної власності, переважують недоліки, включаючи втрату імітуючих продуктів і ринків.