ПАРАДИГМА ПРОБЛЕМ ЗАХИСТУ АВТОРСЬКИХ ПРАВ У МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

  Олександра Антипіна (Харків, Україна) |    Download article

В актуальному сьогоденні стає зрозуміло, що промисловість, виробництво та національна культура працюють на користь суспільства тільки тоді, коли створена дієва система охорони і захисту об'єктів інтелектуальної власності та прав їх творців, тобто авторів.