геоекологічний моніторинг підземних вод херсонської області

  Людмила Василюк (Каховка, Україна) Олександр Непша (Мелітополь, Україна) |    Download article

Геологічне середовище ‒ верхня частина літосфери, що знаходиться в межах інтенсивного впливу антропогенної діяльності. Тому для побудови моніторингу літосфери в першу чергу постає завдання побудови моніторингу геологічного середовища, який в даний час названий геоекологічним моніторингом.