ОСОБЛИВОСТІ МИТНОГО КОНТРОЛЮ ТОВАРІВ, ЯКІ МІСТЯТЬ ОБ’ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

  Анастасія Литвиненко, Микола Кулик (Харків, Україна) |    Download article

Правові основи адміністративного механізму митного захисту інтелектуальної власності представляє собою систему правових норм різного рівня ( національне законодавство та міжнародні угоди – конвенції та договори), які регульють порядок й умови переміщення товарів, що містять результати інтелектуальної діяльності, через митний кордон.