КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ РУХУ НЕВ’ЯЗКОЇ РІДИНИ В СИСТЕМАХ ТРУБОПРОВОДІВ

  Олексій Самолюк (Дніпро, Україна) |    Download article

Комп’ютерне моделювання процесів руху нев’язкої рідини в системах трубопроводів представляють значний інтерес, так як течії широко розповсюдженні в різних технологічних, біологічних та природних процесах. На сьогоднішній день, завдяки накопиченню спеціальних знань і досвіду, математичне моделювання стало потужним інструментом аналізу процесів, що протікають в різних системах. В особливій мірі це стосується вивчення комплексного впливу різноманітних чинників на характеристики системи. Можливості прямого виміру при цьому, як правило, обмежені, в той час як побудована з використанням доступних експериментальних даних математична модель дозволяє забезпечити детальну деталізацію і оцінити взаємний вплив різних параметрів один на одного, а також на функціонування системи в цілому. Однією з умов ефективності обчислювального експерименту є адекватність математичної моделі.