ВПЛИВ ЗМІН КЛІМАТУ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ЯРОГО ЯЧМЕНЮ В СТЕПОВІЙ ЗОНІ УКРАЇНИ

  Олена Барсукова, Людмила Божко, Елісон Мисків (Одеса, Україна) |    Download article

Постановка задачі. Зернові культури – найважливіша група сільськогосподарських рослин, які дають зерно - основний продукт харчування людини, сировину для багатьох галузей промисловості та корм сільськогосподарським тваринам. Урожайність їх залежить від технології вирощування, клімату, сортів та багатьох інших факторів.