ГІДРОЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ДУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ

  Людмила Кирилюк, Ніна Тарасюк (Луцьк, Україна) |    Download article

В умовах зростаючого антропогенного навантаження актуальності набуває дослідження чистоти поверхневих вод та постає проблема водо забезпечення та водоспоживання. В різних районах України ці проблеми суттєво різняться. Передусім, найбільше потерпають території промислових регіонів. Разом з тим, важлива роль у водо забезпеченні належить малим та середнім річках басейну Дніпра. Саме малі річки є основними постачальниками прісної води, але, разом з тим, саме малі і середні річки найбільше потерпають від антропогенного навантаження. Основними чинниками формування екологічної ситуації в басейнах малих річок є , передусім, види використання земель, поширення сміттєзвалищ, осередків стоку неочищених вод міської та промислової каналізації, поверхневий стік з території тваринницьких ферм, комплексів, ерозія ґрунтів внаслідок порушення агротехніки сільськогосподарських угідь, зменшення площі лісових земель та багаторічних насаджень, а також проблема спрямлення русел в результаті проведення осушувальних меліорацій.