ОСОБЛИВОСТІ РЕДАГУВАННЯ ТЕЛЕВІЗІЙНИХ ТЕКСТІВ (НА ПРИКЛАДІ КАНАЛУ СТБ)

  Анастасія Рябошапка (Київ, Україна) |    Download article

Телебачення є потужним засобом масової інформації. Телебаченням називають також виробництво аудіовізуальних програм та передач або комплектування (пакетування) придбаних аудіовізуальних програм та передач і їхнього поширення незалежно від технічних засобів розповсюдження [4]. Власне від цього останнього визначення терміна «телебачення» й треба відштовхуватись, досліджуючи телевізійні тексти. Телевізійним називається текст, який першопочатково передбачає реалізацію на екрані за допомогою звуку та візуальних засобів (фото, відео). Взаємодія зображення і слова має свої, зумовлені певними теоретичними засадами, технологічні прийоми і правила (передусім, мається на увазі досягнення гармонійного співвідношення мовного ряду та зображення у їхньому цілісному змістовному поєднанні). Логічна відповідність мовних засобів змістові повідомлення та відповідність їхнього оформлення нормам літературного мовлення є запорукою адекватного розуміння тексту автором та глядачем телепрограми [5].