УПРАВЛІННЯ УНІВЕРСИТЕТОМ В КОНТЕКСТІ ОСВІТНІХ РЕФОРМ

  Леся Червона (Київ, Україна) |    Download article

Освіта є основою людської діяльності та запорукою успішного розвитку будь-якого суспільства. Система освіти України вже не один рік перебуває у стані реформування на шляху пошуку найоптимальніших форм і схем функціонування закладів вищої освіти, що зумовлено як процесами демократизації суспільних відносин в країні так і в контексті світових освітніх тенденцій на кшталт глобалізації, інформатизації, євроінтеграції тощо. Переосмислюючи власний досвід та вивчаючи практику функціонування освітніх систем інших країн світу, Україна прагне вивести власну освітню систему зі стану кризи, що не можливо без пошуку механізмів ефективного університетського врядування.