СТАН ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МОВНОЇ КУЛЬТУРИ СУЧАСНОГО СТУДЕНТА

  Оксана Матійчук (Заліщики, Україна)  |    Download article

Метою даного дослідження було вивчення стану мовної культури сучасної молоді, зокрема студентів, причин поширення ненормативної лексики в молодіжному середовищі, її засмічення словами іншомовного походження, суржиком, жаргонною, сленговою лексикою тощо, розробка рекомендацій, спрямованих на превенцію поширення цього явища серед молоді. Для досягнення визначеної мети нами було поставлено такі завдання: розглянути поняття «культури мови», дослідити основні види порушення мовних норм, визначити основні причини вживання лихослів'я, іншої позанормативної лексики, дати рекомендації з попередження поширення ненормативної лексики. Таким чином, об’єктом дослідження є українська мова, зокрема така її форма, як усне мовлення сучасної молоді, яке досліджувалося як на лексичному рівні, так і у сфері володіння орфоепічними, морфологічними, синтаксичними нормами літературної української мови.