ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИХОВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ ЯК ПРОФЕСІЙНОЇ ЯКОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

  Олена Борзик (Харків, Україна) |    Download article

В умовах реформування змісту початкової освіти значно зростають вимоги до виховання педагогічних кадрів нової генерації в процесі професійної підготовки. Реалії сьогодення потребують конкурентоспроможних фахівців, зокрема вчителів початкових класів, здатних орієнтуватися в полікультурному просторі, розуміти і визнавати цінності плюралізму, конструктивно взаємодіяти з представниками різних соціокультурних спільнот на засадах гуманізму, налагоджувати гармонійні діалогічні стосунки з підростаючим поколінням. У зв’язку з цим сучасний учитель має володіти новими професійними якостями, такими як відкритість, мобільність, соціальна активність, емоційна стабільність, комунікабельність, висока емпатійність, повага до іншої особистості, толерантність й інші.