СУДОВО-ПСИХОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА НЕПОВНОЛІТНІХ. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ НЕПОВНОЛІТНЬГО ПРАВОПОРУШНИКА

  Л. В.Леонтьєва, Єва Шибко (Харків, Україна) |    Download article

Об'єктом дослідження судово-психологічних експертів є психологічні прояви людини, що не виходять за межі норми, тобто такі, які не викликають сумніву в її психічній повноцінності. Судово-психологічна експертиза встановлює такі особливості психічної діяльності та їх прояви у поведінці особи, які мають юридичне значення і зумовлюють певні правові наслідки.[1, ст.40] Тому судово-психологічна експертиза неповнолітніх призначається відносно психічно здорових неповнолітніх обвинувачених, підозрюваних, свідків, потерпілих. Судово-психологічна експертиза неповнолітніх проводиться з метою встановлення особливостей сприйняття, мислення, пам'яті, уваги, оцінних суджень неповнолітніх. Беручи до уваги вік осіб, існують певні особливості у проведені експертиз.