ЕПОНІМІЧНІ МЕДИЧНІ ТЕРМІНИ

  Наталія Дейниченко (Суми, Україна) |    Download article

Потреба вивчення та впорядкування сучасних національних терміносистем привертає до них увагу фахових науковців і лінгвістів. Українська різногалузева наукова термінологія вивчена, впорядкована й нормалізована неоднаково. Медична термінологія є однією з таких маловивчених мікротерміносистем. Медичні терміни (МТ) вивчали І. Беженар (французькі медичні терміни), Ю. Віт (офтальмологічні англійські терміни), Д. Кондратьєв (російські медичні терміни, переклад), І. Гнатишена (сучасні українські медичні терміни, епоніми), Р. Стецюк (кардіологічні медичні терміни), І. Корнейко (радіологічні медичні терміни), О. Петрова (дерматологічні терміни), Н. Міцик (клінічні медичні терміни), Т. Лепеха (судово-медичні терміни).