РЕЛІГІЙНА ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА РОЗВИНЕНОЇ КРАЇНИ

  Марія Юркіна (Луганськ, Україна)  |    Download article

У Декларації принципів толерантності ООН визначається, що толерантність – це повага, сприйняття та розуміння багатого різноманіття культур нашого світу, форм самовиявлення людської особистості. Формуванню толерантності сприяють знання, відкритість, спілкування та свобода думки, совісті і переконань. Толерантність – це те, що уможливлює досягнення миру, сприяє переходу від культури війни до культури миру. Толерантність у жодному разі не може виправдовувати посягання на ці основні цінності. Толерантність повинні виявляти як кожна людина зокрема, так і групи людей та держави [1]. Безпосередньою правовою підставою для реалізації релігійної свободи в Україні є: Конституція України від 28 червня 1996 р. та закон «Про свободу совісті та релігійні організації» від 26 квітня 1991р. [5].