НАЦІОНАЛЬНА САМОСВІДОМІСТЬ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ МІЖНАЦІОНАЛЬНИХ ВІДНОСИН

  Юлія Лях (Луганськ, Україна) |    Download article

Анотація. В даній статті проаналізовано роль національної самосвідомості як фактору розвитку міжнаціональних відносин. Національна самосвідомість є важливим чинником, що характеризує націю як спільність і людину як члена цієї спільноти. Завдяки тому, що вона закладена соціумом, людина гостро відчуває інтереси рідного народу, зіставляє їх з інтересами інших націй і народів, з інтересами світового співтовариства. Усвідомлення суспільних потреб може спонукати особистість до діяльності, у процесі якої вони реалізуються. Те, яким чином людство здійснює їх, покладено в основу міжнаціональних відносин, що перш за все регулюються свідомістю народу. Ключові слова: Національна самосвідомість, науково – технічний розвиток, міжнаціональні відносини, етнічна концепція, міжнаціональна інтеграція, нація.